ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέσα από την εφαρμογή πληρωμών μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμές με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, στο ασφαλές περιβάλλον του Viva Payments.
Η διαδικασία είναι σχετικά απλή.
Ξεκινήστε πατώντας το κουμπί “Πληρωμή” που βρίσκεται πιο κάτω.
Αυτό θα σας μεταφέρει στην σελίδα εισόδου της εφαρμογής πληρωμών.
Στο πεδίο “Email” συμπληρώστε : 2017@sanfos.gr
Στο πεδίο “Κωδικός” συμπληρώστε: 20172017
Πατήστε “Σύνδεση”
Στην σελίδα επιλογής αξίας μπορείτε να επιλέξετε μια ή περισσότερες αξίες για να προκύψει το συνολικό ποσό που επιθυμείτε.
Στην σελίδα πληρωμής σας, αφού έχει δημιουργηθεί το συνολικό ποσό που θέλετε να πληρώσετε, πηγαίνετε στο τέλος της σελίδας και επιλέγετε “Πληρωμή με Viva”
Αυτό θα σας οδηγήσει στην σελίδα πληρωμών του Viva Payments.
Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και πατήστε “Χρέωση”.
Εφόσον η πληρωμή σας ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα μεταφερθείτε στην σελίδα επιβεβαίωσης, από όπου μπορείτε να εκτυπώσετε και σχετικό αποδεικτικό.